Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

WGPSG -- Bắt đầu từ hôm nay, là một giai đoạn mới trong cuộc đời của các bạn, đi theo Chúa như Chúa nói là phải tự vác Thập giá mình mà theo Chúa...”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của cha chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc với 53 anh chị em Dự tòng và 22 anh chị em lãnh nhận bí tích Thêm Sức, trong Thánh lễ ban các bí tích được cử hành vào lúc 18g00 ngày 08-11-2017 tại giáo xứ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì.

Mở đầu là nghi thức Tiếp nhận Dự tòng tại sảnh cuối nhà thờ. Cha chánh xứ đã thẩm vấn các dự tòng cùng những người đỡ đầu. Trong niềm vui chung của cộng đoàn, các dự tòng đã cùng với cha chủ tế tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ.

Đồng tế trong Thánh lễ có Cha phó xứ Gioan Bt. Nguyễn Thanh Tịnh, và quý Cha  thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam.

Tham dự Thánh lễ có ban HĐMV giáo xứ, các hội đoàn và đông đảo bà con trong 7 giáo họ của giáo xứ tới tham dự.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ đã cắt nghĩa với các anh chị em Dự tòng về cách sống Đạo, và  nêu lên những tấm gương thánh thiện trong đạo Chúa, để rồi anh chị em sống, học tập những nhân đức ấy của các ngài mà trở nên con người tốt hơn, làm rạng danh Thiên Chúa ngay trong đời sống nơi trần gian này. Ngài nói tiếp, mặc dầu trong cuộc sống hôm nay có rất nhiều những hoàn cảnh không tốt mà nhiều người đã đánh mất đi những giá trị con người, nhưng anh chị em và các bạn nên nhìn vào những thành phần tích cực nhiều hơn, để học tập cách sống tốt.

Cuối bài giảng, ngài nhắn nhủ các anh chị em Dự tong: “Bắt đầu từ hôm nay, là một giai đoạn mới trong cuộc đời của các bạn, đi theo Chúa như Chúa nói là phải tự vác Thập giá mình mà theo Chúa. Tức là phải chấp nhận tất cả những nghịch cảnh không mong muốn trong cuộc sống”.

Tiếp theo là nghi thức ban các bí tích Khai Tâm cho các Dự tòng. Lần lượt các dự tòng cùng người đỡ đầu tiến lên trước mặt cha chủ sự và cha phó, cùng với cộng đoàn, các dự tòng đã tuyên xưng Đức tin. Quý cha đã lần lượt ban bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức cho các dự tòng.

Thánh lễ tiếp tục là phần lời nguyện tín hữu và dâng lễ vật. Phần việc này được phân công cho anh chị em dự tòng đảm nhiệm.

Tiếp đến là phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho các tân tòng cám ơn cha xứ, cha phó cùng các vị đỡ đầu, HĐMV và Ban Giáo lý đã giúp đỡ để có được Thánh lễ long trọng và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g15 trong niềm hân hoan tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần. Xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn các anh chị em tân tòng suốt cuộc hành trình làm con Chúa.

Giáo xứ Gò Mây: Rửa tội Dự tòng