Giáo xứ Bùi Môn: Lễ An táng bà cố Maria

WGPSG -- “Bà cố Maria cũng đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trên Thập giá bằng chính cuộc đời gian truân, vất vả của mình vì gia đình, giáo xứ và Giáo hội”. Đó là lời chia sẻ của cha Đaminh Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Trung Chánh trong Thánh lễ An táng bà cố Maria Bùi Thị Tới - thân mẫu cha Giuse Đỗ Quang Khả, chánh xứ Mông Triệu hạt Bình An - được cử hành lúc 09 giờ thứ Hai, ngày 30.10.2017 tại nhà thờ giáo xứ Bùi Môn.
 
Đức TGM Phaolô đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Phụ tá Luy, quý cha hạt trưởng, quý cha giáo, quý cha cùng khóa, quý cha linh tông và rất đông quý cha trong TGP Sàigòn; thầy phó tế phụ lễ. Hiệp ý trong Thánh lễ có quý tu sĩ, quý chức HĐMV và cộng đoàn giáo xứ Bùi Môn, giáo xứ Mông Triệu và các giáo xứ có liên hệ với cha Giuse.
 
Trước Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, chánh xứ Bùi Môn kiêm hạt trưởng hạt Hóc Môn, ngỏ lời chào mừng Đức TGM Phaolô, Đức cha Phụ tá Luy, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và cộng đoàn vì tình thương mến đã hiện diện, cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria, thân mẫu của cha Giuse. Ngài cũng tin rằng lời cầu nguyện cùng với Thánh lễ mà quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn hiệp dâng hôm nay sẽ làm cho bà cố Maria cảm thấy hạnh phúc bên Nước Chúa.
 
Chia sẻ trong Thánh lễ sau bài Tin Mừng theo thánh Gioan, cha Đaminh, chánh xứ Trung Chánh, anh cả trong gia đình Micae, linh tông của cha Giuse đã gợi ý chia sẻ về bí tích Thánh Thể, một mầu nhiệm gần gũi và thiết thực cho mỗi Kitô hữu qua Thánh lễ hằng ngày hay những giờ kinh, viếng Chúa. Từ hình ảnh tấm bánh thiêng liêng, cha Đaminh đã liên hệ đến bà cố Maria trong suốt hành trình gian khổ của đời sống gia đình, qua những biến cố Chúa gởi đến cho bà. Bà cố đã sống mầu nhiệm Thánh Thể để trở thành tấm bánh được bẻ ra cho chính gia đình của mình, cho giáo xứ, cho xã hội và Giáo hội. Cuộc đời của bà cố như tấm bánh được nghiền nát qua từng giai đoạn đau thương, gian khổ của gia đình khi một ách nuôi 8 đứa con ăn học, trưởng thành. Trước ngày đứa con yêu dấu Giuse Đỗ Quang Khả nhập Đại Chủng viện để tu học, bà cố đã đột quỵ và nằm bệnh cho đến nay tròn 18 năm trời. Trên giường bệnh, bà cố vẫn không ngừng cầu nguyện và tín thác tất cả gia đình và nguyện ước của mình cho Chúa và Mẹ Maria. Chính vì thế, tấm bánh là cuộc đời của bà cố Maria đã dâng cho Chúa chính là hiến tế của lời cầu nguyện, của hành trình ơn gọi với rất nhiều thử thách và lòng khiêm tốn, xin vâng. 
 
Cuối lễ An táng, sau lời cảm tạ tri ân của cha Giuse đại diện tang quyến, cha sở Bùi Môn đã chủ sự nghi thức tiễn biệt với phần rẩy nước thánh kết thúc của Đức TGM Phaolô và Đức cha Phụ tá Luy. 
 
Tại đất thánh giáo xứ Bùi Môn, nghi thức an táng bà cố Maria được cử hành với sự hiệp ý của cha sở Bùi Môn, cha Giuse và quý cha trong gia đình linh tông, thầy phó tế và quý tu sĩ, thân bằng quyến thuộc, quý thân hữu và cộng đoàn.
 
Thánh lễ An táng bà cố Maria kết thúc, linh hồn bà cố đang được yên nghỉ trong Lòng Chúa Thương Xót. Và như chia sẻ của cha Đaminh trong Thánh lễ: Chúa Giêsu đã chấp nhận trở thành tấm bánh được nghiền nát bởi những đau khổ, thử thách trên Thập giá để làm của ăn nuôi sống nhân loại. Bà cố Maria cũng đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trên Thập giá bằng chính cuộc đời gian truân, vất vả của mình vì gia đình, giáo xứ và Giáo hội.
 
Lễ an táng bà cố Maria Bùi Thị Tới