Mẫu Cầu Nguyện 53: Chúa Nhật 30 thường niên, năm A

Mẫu Cầu Nguyện 53 (CN XXX THƯỜNG NIÊN)

Chủ đề: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

· Dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

· Cầu xin Chúa Thánh Thần

LẠY CHÚA XIN BAN ( Sách Bài Hát, tr. 4 )

· Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Kính thưa cộng đoàn,

Mến Chúa yêu người là giới răn trọng nhất và là nền tảng cho đời sống Kitô hữu, vì Chúa Giêsu đã dạy : tất cả mọi lề luật và Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào giới răn ấy. Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta nhờ ơn Chúa, được gia tăng lòng mến Chúa, đồng thời biết thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc thực thi bác ái yêu thương đối với mọi người.

Giờ đây, với tâm tình mến yêu, chúng ta cùng hướng tâm hồn lên Chúa và dâng lời chúc tụng ngợi khen Ngài. 

1. Ca ngợi khen

CẢM MẾN TÌNH CHA ( Sách Bài Hát, tr. 9 )

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

2. Ca vịnh – Đáp ca (Alleluia)

Tv. 17 ( Sách Bài Hát, tr. 30 )

Ca đoàn xướng: Lạy Chúa là sức mạnh của con… (3 lần)

2-3a     Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là sức mạnh của con.
Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con

 Cộng đoàn: Lạy Chúa … (2 lần)