Nghi thức tẩn liệm bà cố Maria Bùi Thị Tới

WGPSG -- Lúc 10g00 thứ Sáu, ngày 27.10.2017, nghi thức tẩn liệm bà cố Maria Bùi Thị Tới - thân mẫu linh mục Giuse Đỗ Quang Khả, chánh xứ giáo xứ Mông Triệu, giáo hạt Bình An, TGP Sàigòn – được cử hành tại tư gia thuộc giáo xứ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn do cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng- chánh xứ Bùi Môn kiêm hạt trưởng giáo hạt Hóc Môn - cử hành.

Cùng hiệp ý với cha chủ sự có cha Giuse Đỗ Quang Kha, cha hạt trưởng Bình An FX Nguyễn Xuân Quang và quý cha trong gia đình linh tông của cha Giuse và quý gia quyến, quý chức Hội đồng Mục vụ, hội đoàn thuộc giáo xứ Bùi Môn và Mông Triệu.

Chia sẻ trước nghi thức tẩn liệm, cha hạt trưởng Phêrô đã mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria, người tôi trung theo Chúa đến cùng, ngay cả nhiều năm liền trên giường bệnh. Bà cố đã cống hiến cuộc đời của mình trong ơn gọi Kitô hữu và nay được Chúa gọi về để ân hưởng Ánh sáng Phục sinh vinh hiển của Người.

Sau nghi thức tẩn liệm, cha hạt trưởng Bình An và quý cha trong gia đình Micae, linh tông của cha Giuse hiệp dâng Thánh lễ để cùng với tang quyến và cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria.

Kết thúc nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ tại gia cầu cho bà cố Maria, cha Giuse thay lời cho toàn thể tang quyến cám ơn quý cha hạt trưởng, quý cha trong gia đình Micae - linh tông, quý chức và cộng đoàn giáo xứ Bùi Môn và các giáo xứ liên hệ. Cha Giuse cũng xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria, trong những ngày tang lễ và trong sự hiệp thông cùng các Thánh.

Được biết, bà cố Maria Bùi Thị Tới sinh năm 1934 tại Nam Định.
Được Chúa gọi về lúc 16g50 ngày 26.10.2017, hưởng thọ 84 tuổi.

- Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 10g00 ngày 27.10.2017

- Thánh lễ an táng được cử hành lúc 09g30 thứ Hai, ngày 30.10.2017 tại nhà thờ Bùi Môn.

Sau đó di quan bà cố tới nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ Bùi Môn.