Mẫu Cầu Nguyện 67: Khánh Nhật Truyền Giáo

Mẫu Cầu Nguyện 67
(KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO)

Chủ đề: HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

· Dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

· Cầu xin Chúa Thánh Thần

XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA   ( Sách Bài Hát, tr. 5) 

· Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Kính thưa cộng đoàn,

Bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Đặc biệt trong thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội hướng về Châu Á, nơi mà Chúa Giêsu đã được sinh ra. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu ôm trọn thao thức là làm sao cho tất cả mọi người nhận biết Chúa. Thao thức này, ngày nay qua Giáo Hội, vẫn tiếp tục vang vọng đến mỗi người chúng ta.

Giờ đây, chúng ta ngợi khen chúc tụng Chúa, để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.

1. Ca ngợi khen

HÃY VỖ TAY ( Sách Bài Hát, tr. 12 ) 

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

2. Ca vịnh

Thánh Vịnh 46: Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

Tv. 46 ( Sách Bài Hát, tr. 37


Xin mời tải bản đầy đủ: