Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017

Nội dung:

- Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên: Không mặc y phục lễ cưới

- Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình

- Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ.