Giáo xứ Tân Thành: Mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần

WGPSG -- “Các thiên thần từ trời xuống để đem ơn lành của Chúa xuống cho con người. Các ngài từ dưới đất lên trời để chuyển những lời cầu nguyện, những nỗi đau khổ, những nhu cầu của con người lên cho Thiên Chúa”.

Trên đây là lời cha chánh xứ Tân Thành Đaminh Phạm Minh Thủy trong Thánh lễ mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael, trong đó Tổng Lãnh Thiên Thần Michael là bổn mạng của giáo họ Michael, được cử hành lúc 17g30 ngày 29-9-2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý nữ tu, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), Ban Điều hành (BĐH) các giáo họ, đại diện các đoàn thể, cộng đoàn giáo xứ, nhất là giáo dân giáo họ Michael.

Đầu lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn xin các Tổng Lãnh Thiên Thần cầu cùng Chúa ban ơn tha tội để xứng đáng dâng lễ và đón rước Chúa.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ về các thiên thần của Chúa, là vô hình, được Thiên Chúa tạo ra để phục vụ Thiên Chúa và con người.

Ngài quảng diễn theo Kinh Thánh: Các thiên thần là những Đấng đã phục vụ cho Chúa Kitô: loan báo sự hạ sinh của Đấng Cứu Thế, hát ca mừng Con Chúa làm người tại hang đá Belem, giúp Chúa Giêsu chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ trong hoang địa, an ủi khi Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến trước cái chết sắp đến trong vườn cây dầu, loan báo tin mừng Chúa đã sống lại cho mấy người phụ nữ, thổi loa chiêu tập toàn thể nhân loại để được Thiên Chúa phán xét vào ngày tận thế, thờ lạy Chúa Giêsu khi Ngài lên trời ngự bên hữu Chúa Cha…

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người". Các thiên thần từ trời xuống để đem ơn lành của Chúa xuống cho con người. Các ngài từ dưới đất lên trời để chuyển những lời cầu nguyện, những nỗi đau khổ, những nhu cầu của con người lên cho Thiên Chúa. Vì thế,  khi tham dự Thánh lễ, ca hát, đọc kinh thì các thiên thần đồng hành để dâng lên cho Thiên Chúa.

Giáo họ Michael đã nhận Tổng Lãnh Thiên Thần Michael làm bổn mạng. Cha chánh xứ mời gọi mỗi gia đình hằng ngày phải cầu khẩn với Tổng Lãnh Thiên Thần giúp cho mình, cho con cái, các bạn trẻ có thể chiến đấu với mọi hình thức cám dỗ của ma quỷ, bản thân xác thịt, vì Ngài được mệnh danh “Ai sánh bằng Thiên Chúa”.

Linh mục kết: Mỗi người phải cậy trông, tin tưởng, phó thác và xin các Tổng Lãnh Thiên Thần phù hộ, nhất là Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Xin cho chúng ta ý thức được “Ai sánh bằng Thiên Chúa” để chúng ta dành quyền tối hậu cho Thiên Chúa.

Cuối lễ, ông Giuse Nguyễn văn Đức - Trưởng BĐH - đã thay lời cộng đoàn giáo họ Michael cám ơn cha chánh xứ, HĐMV, các giáo họ bạn, các đoàn thể, ca đoàn Thánh Tâm và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ.

Đáp từ, cha chánh xứ thay lời HĐMV và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng, cám ơn BĐH cũng như các gia đình trong  giáo họ Michael đã đoàn kết với nhau xây dựng giáo họ và giáo xứ. Cầu chúc cho các gia đình vững mạnh trong đời sống đức tin và được sức mạnh của Tổng Lãnh Thiên Thần phù hộ chở che.

Tiếng hát bài “Cảm tạ hồng ân” từ ca đoàn Thánh Tâm đã kết thúc Thánh lễ lúc 18g30. Mọi người ra về trong sự phù hộ chở che của các thiên thần.

Gx. Tân Thành: Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần