Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật tuần 26 thường niên, năm A

Học hỏi Phúc âm
Chúa nhật 26 Thường niên - năm A
(Mt 21,28-32)

Lời Chúa:

28Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". 29Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. 31Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất". Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".

Câu hỏi:

1/ Bài Phúc âm này nằm ở chương 21. Chương 21 có gì đặc biệt? 

2/ Trong chương 21 và 22 có bao nhiêu dụ ngôn, và bao nhiêu cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các nhà lãnh đạo Do-thái giáo?

3/ “Các ông nghĩ sao?” Mt 21,28. “Các ông” ở đây là ai? Xem thêm Mt 17,25; 18,12. 

4/ Có gì khác biệt giữa câu trả lời của người con thứ nhất và người con thứ hai?

5/ “Hối hận” là động từ được dùng ở câu 29 và câu 32. “Hối hận” nghĩa là gì? (xem thêm Mt 27,3). Bản dịch tiếng Việt của câu 32 thiếu một chữ gì?

6/ Người con thứ nhất đã thi hành ý muốn của người cha (câu 31). Thi hành ý muốn của Chúa Cha có phải là điều quan trọng không? Xem Mt 7,21-27; 12,50.

7/ Câu nào trong đoạn Phúc âm này gây sốc nhất với người đang nghe Đức Giêsu? Tại sao?

8/ “Vào Nước Thiên Chúa” nghĩa là gì? 

9/ Đức Giêsu giải thích câu 31 bằng câu 32. Động từ tin được dùng ba lần ở câu 32. Tại sao tin vào ông Gioan lại là điều quan trọng? Xem thêm Mt 21,23-27. 

10/ Bạn rút được bài học gì từ đoạn Phúc âm này?