Gx. Bùi Phát: Hội Gia Đình Tận Hiến mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

“Mẹ sinh ra là để chịu đau khổ, khốn khó và cùng cộng tác với đấng Cứu Thế, Mẹ Đồng Công cứu chuộc nhân loại”.

Trên đây là những lời chia sẻ của cha Leo Maria Đào Dũng Tiến, CRM, trong Thánh lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tại nhà thờ Gx. Bùi Phát.

Trước ngày cử hành Thánh lễ, cha Gabiel M. Phan Tiến Dũng, CRM, linh hướng Hội Gia Đình Tận Hiến (GĐTH) Gx. Bùi Phát đã giúp các anh chị trong GĐTH tĩnh tâm lúc 17g00 ngày 7-9-2017, đề tài “Lắng Nghe và Xin Vâng”.

Thánh lễ Sinh Nhật Đức Mẹ được cử hành rất trọng thể do cha Leo M. Đào Dũng Tiến, CRM, Tổng phụ trách GĐTH toàn quốc chủ tế vào lúc 17g00 ngày 8-9-2017 tại nhà thờ Gx. Bùi Phát thuộc giáo hạt Tân Định.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có cha Luca M. Nguyễn Viết Cương CRM phụ trách GĐTH Gx. Bùi Phát, có sự hiện diện của các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các hội đoàn, các giáo khu, ân nhân, khách mời và giáo dân hơn 800 người, trong đó có 270 anh chị hội viên GĐTH.

Cha Leo M. chia sẻ trong Thánh lễ. Khi Mẹ sinh ra, ngoài gia đình Gioakim và Anna thì cũng không ai biết, rất âm thầm lặng lẽ mặc dù Thiên Chúa toàn năng đã an bài cho Mẹ một sứ mạng cao cả ngay từ khi tượng thai trong lòng thân mẫu. Đặc biệt, Mẹ sinh ra trong niềm hân hoan của cả vũ trụ, nhưng mấy ai biết đến, Mẹ chịu nhiều đau khổ, khốn khó và cùng cộng tác với Đấng Cứu Thế, Mẹ Đồng Công cứu chuộc với lời “xin vâng”.

Bắt chước gương nhân lành của Mẹ, ta sống trong sứ mệnh của mình mỗi ngày, luôn phải trông cậy vào lượng từ bi nhân lành của Đấng đã yêu thương cho ta được sống và làm con Chúa, dù trong hoàn cảnh nào ta cũng luôn tạ ơn Chúa đã cho ta một người Mẹ và sống cùng Mẹ trong  ân nghĩa Chúa. Đó là lý tưởng của người tận hiến và tất cả các Kitô hữu. Vì yêu mến tôn sùng Đức Mẹ nên biết thờ phượng yêu mến Chúa chân tình.

Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ lúc 18g00 trong niềm vui và hạnh phúc tràn đầy của Gia Đình Tận Hiến.

Gx. Bùi Phát: GĐTH mừng lễ bổn mạng