Đường Thánh Giá


WGPSG --  “Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”
(Mt 16,24).
 


Nào ai thoát đống tro tàn lịch sử
Dẫu trăm năm xây dựng nghiệp cơ đồ?
Chỉ những người nghe tiếng Chúa Ki-tô
Liều mất mạng mới muôn đời được sống

Chúa mở lối cho niềm vui hy vọng
Dẫu Người là Thiên Chúa rất cao sang
Đức Giêsu không đòi được đồng hàng
Với Thiên Chúa nhưng hủy mình mang phận

Người Tôi Trung Ý Cha luôn đón nhận
Đi qua đường Thánh Giá cứu thế gian
Chống lại cơn cám dỗ của Sa-tan
Là danh vọng kiêu căng và tự mãn

Luật phải “mất” để “được” đã soi sáng
Bằng ánh quang vĩnh cửu Chúa Phục sinh
Người môn đệ hy sinh mạng sống mình
Vì Danh Chúa sẽ muôn đời được sống

Người tín hữu đem Tin Mừng trải rộng
Vui bỏ mình bước theo Chúa Kitô
Vai Thập giá dẫu mắt lệ hoen mờ
Vì Chúa hứa ở cùng ta luôn mãi

Chúa gọi con theo Người không ngoảnh lại
Những u hoài luyến tiếc bả phù hoa
Bởi vầng tim Chúa tặng để mở ra
Cho chính Người và anh em bằng hữu

Nào có chi sánh ví đời vĩnh cửu
Là hồng ân cao cả Chúa thương ban
Xin hiến dâng cuộc sống chốn gian trần
Bước theo Người đường Thánh Giá hân hoan.