Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Toà Tổng Giám mục thông báo:

Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký và là Chánh văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tân Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn -Tp. Hồ Chí Minh, hiệu toà Catrum.

Tin vui này vừa được Văn Phòng Báo Chí công bố vào thứ Sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017 tại Rôma lúc 12g00, tức 17g00 giờ Việt Nam.

Đây là một hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho Tổng giáo phận.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô và Toà Thánh đã quan tâm đến Tổng giáo phận thân yêu của chúng ta.

Xin cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tân Giám Mục trong hành trình sứ vụ mới.

Tòa Tổng Giám mục ngày 25 tháng 08 năm 2017

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Tổng Đại Diện