Xếp hình: Tìm hiểu đời sống các Thánh

Chào bé,

Đời sống của mỗi một vị Thánh giúp chúng ta nhìn thấy nhân đức của Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu sống trong họ.

Tìm hiểu về các vị Thánh mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể học từ họ cách sống để chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn.

Nào bé, vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các Thánh qua trò chơi nhé!

Bé có thấy 10 ô hình chữ nhật không? Trong 10 ô hình chữ nhật đó sẽ có 5 cặp hình giống nhau. Hãy click vào các ô. Mỗi một ô sẽ hiện lên hình của một vị Thánh. Bé sẽ phải nhớ vị trí ô hình của các vị Thánh mà bé đã lật ra. Nếu bé lật ra được hai hình giống nhau, bé sẽ có điểm. Cố lên nào, bé sẽ được tìm hiểu về 5 vị Thánh nếu lật được lần lượt tất cả 5 cặp hình đó:

    Thánh Phaolô dạy các giáo hữu của ngài: “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 11, 1). Thánh Phaolô, qua các lá thư của ngài, cho chúng ta hiểu rõ hơn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Thánh Phaolô, tông đồ của dân ngoại, dạy chúng ta biết chúng ta không cần sống theo luật Do Thái để được cứu rỗi nhưng tin vào Chúa Giêsu. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành Kitô hữu mà không cần phải theo luật của ông Môse, luật thánh thiện, nhưng Chúa Giêsu là Luật Mới.

   Những người sống trong thời của thánh Têrêsa nghĩ họ khó có thể làm đẹp lòng Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng giúp người ta biết không có việc gì đến với chúng ta mà không qua bàn tay Chúa. Vì thế sống tin tưởng vào Chúa, trung thành với công việc nhỏ nhoi hằng ngày vì yêu mến Chúa làm Chúa hài lòng.

   Thánh Antôn Padua, có tài thuyết phục và hăng say rao giảng Tin Mừng vì trong lúc đó có nhiều nhóm giảng dạy những điều sai lầm. Chúa cũng cho ngài quyền làm phép lạ để những kẻ nghe ngài giảng dễ tin vào ngài hơn.

   Thánh Faustina giúp mọi người nhớ rằng Chúa thương nhân loại và nhất là những người tội lỗi. Bất cứ ai tin vào lòng thương xót của Chúa, Ngài sẽ cứu họ khỏi sự chết đời đời vì Chúa Giêsu trên cây thập giá đã hy sinh chính mình để họ được tha tội.

   Thánh Tống lãnh thiên thần Micael, là Đấng trung thành với Chúa, giao chiến với Xa-tan và luôn bảo vệ chúng ta khỏi thần dữ.

Bé thấy không? Các Thánh giúp chúng ta biết sự yêu thương lo lắng của Chúa cho chúng ta về mọi mặt: phần hồn, phần xác, tư tưởng, tâm linh. Vì thế, chúng ta biết ơn các Thánh, học từ các ngài cách sống đẹp lòng Chúa và xin các ngài cầu bầu cho chúng ta, bé nhé!

Và bé hãy siêng năng cầu nguyện với các ngài nhiều hơn. Nào, bé đã sẵn sàng chưa? Hãy click vào dòng chữ dưới đây, và tìm hiểu các Vị Thánh nhé…

TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG CÁC THÁNH