Sách Nhịp Sống Tin Mừng tháng 9-2017

WGPSG -- Nhịp Sống Tin Mừng Mùa Thường Niên (tháng 9-2017) chủ đề: Giao ước Tình Yêu, với các nội dung:

Tin Mừng trong Bối cảnh thời Chúa Giêsu: Suy niệm các Bài đọc của các Chúa nhật và Lễ trọng của tháng 9.2017 - trong một ‘sợi chỉ đỏ’ xuyên suốt mọi bài: Cuộc sống cộng đoàn của Dân Chúa - cũng như của các gia đình - cần phải an hòa, thánh thiện, nhờ thể hiện sự bao dung, tha thứ, hòa giải, tín thác nơi Chúa, hầu phản ảnh được Giao ước Tình Yêu tuyệt diệu giữa Thiên Chúa và con người.

Truyện tranh ‘Tổ phụ Abraham’ Ô chữ nhắc nhở Thiếu nhi gắn bó tin tưởng vào Chúa, theo gương ‘Cha của các kẻ tin’.

- Khởi đi từ một tình trạng rất mong manh, mỗi cuộc hôn nhân là một ‘lịch sử cứu độ’. Nhờ ơn Chúa và sự đáp ứng đầy quảng đại của con người, hôn nhân sẽ ngày càng thêm bền vững và quí giá. Điều này được đề cập tới trong các bài viết mang đậm nét Văn hoá Tin Mừng Tin Mừng cho Người Trẻ.

- Luôn mang phong cách khiêm tốn, tươi vui, quảng đại và hằng tìm kiếm thánh ý Chúa để nỗ lực sống và loan báo Tin Mừng trong Gia đình, trong Giáo xứ, trong Đời sống Thánh Hiến, với những phương thế thích hợp với Bối cảnh Thời Sự hôm nay.

Trong năm 2017, các chủ đề của NSTM đi theo thứ tự các phần của Tông huấn Niềm vui Tình Yêu, nhằm triển khai chủ đề do HĐGMVN đề ra cho năm nay:“Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”

Rất mong đón nhận được những ý kiến đóng góp, những bài viết, cùng sự ủng hộ của Quý Độc Giả.

Kính chúc Quý Độc Giả luôn được tràn đầy ân lộc của Thiên Chúa.
Chân thành cám ơn Quý Độc giả.

Ban Biên tập NSTM

Đặc biệt trong số này:

Tin Mừng & Bối cảnh thời Chúa Giêsu, trang 37
Giao ước Tình Yêu, trang 13
Nghĩa tào khang, trang 21
Thân xác và Tính dục: Lều Hội Ngộ, trang 82
Đừng chậm chân trước Cách mạng 4.0, trang  30
Ý nghĩa cuộc cải tổ truyền thông ở Vatican, trang 35
Các vị Chủ chăn nhiệt tình truyền giáo, trang 73
Giáo điểm Doi Lầu, trang 88
Hồng y của tương giao hiệp thông, trang 75
Vườn cam đất Phù Tang, trang 95
Lá thư ngỏ gửi ông bạn Tin Lành, trang 85