Chương trình Mục vụ Quản lý Giáo xứ phiên bản V17.3 |

Chương trình Mục vụ Quản lý Giáo xứ phiên bản V17.3

Nhóm thực hiện Chương trình Mục vụ Quản lý Giáo xứ (MGX) thông báo:

Đã có Chương trình MGX phiên bản V17.3 với những chức năng rất thuận tiện:

1. Có thể cài đặt trong Windows 7.8 hoặc Windows 10;
2. Tương thích với Microsoft Office phiên bản 1010, 2013 và 2016;
3. Thuận tiện cho những nơi lần đầu sử dụng chương trình MGX phiên bản mới, hoặc đã từng sử dụng chương trình MGX và muốn dùng lại các dữ liệu đã đưa vào trong chương trình MGX phiên bản cũ.

Xin liên hệ với Thư quán TRUNG TÂM MỤC VỤ, 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.