Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng

WGPSG -- “Hôm nay, khi các bạn là con cái Chúa, hãy cố gắng sống theo lời Chúa và để lời Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của cha chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc với 27 anh chị em Dự tòng, trong Thánh lễ ban các bí tích Khai Tâm được cử hành lúc 18g00 ngày 10.8.2017 tại giáo xứ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì.

Mở đầu là nghi thức Tiếp nhận Dự tòng tại sảnh cuối nhà thờ. Cha chánh xứ đã thẩm vấn các dự tòng cùng những người đỡ đầu. Trong niềm vui chung của cộng đoàn, các dự tòng đã cùng với cha chủ tế tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ.

Đồng tế trong Thánh lễ có Cha phó xứ Gioan Bt. Nguyễn Thanh Tịnh, phụ giúp bàn thờ là thầy Phó tế Giuse Mai Ngọc Toàn thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha xứ nêu lên tấm gương của Thánh Lôrensô, Phó tế Tử đạo. Ngài nói với các anh chị em Dự tòng: “Vậy, hôm nay chúng ta thuộc về Thiên Chúa, mỗi anh chị em hãy sống cuộc đời Kitô giáo tức là chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, và chết đi cho tội lỗi của mình. Để từ đây những cái chết đi ấy sẽ sinh những nhân đức thánh thiện trong gia đình, nơi khu phố và lối xóm của anh chị em”.

Cuối bài giảng, ngài nhắn nhủ các anh chị em Dự tòng: “Hôm nay, khi các bạn là con cái Chúa, hãy cố gắng sống theo lời Chúa và để lời Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta”.

Tiếp theo là nghi thức ban các bí tích Khai Tâm cho các Dự tòng. Lần lượt các dự tòng cùng người đỡ đầu tiến lên trước mặt cha chủ sự; và cùng với cộng đoàn, các dự tòng đã tuyên xưng Đức tin. Cha chủ sự đã lần lượt ban bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức cho các dự tòng.

Thánh lễ tiếp tục là phần lời nguyện tín hữu và dâng lễ vật. Phần việc này được phân công cho anh chị em dự tòng đảm nhiệm.

Tiếp đến là phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho các tân tòng cám ơn cha xứ, cha phó cùng các vị đỡ đầu, HĐMV và Ban Giáo lý đã giúp đỡ để có được Thánh lễ long trọng và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g15 trong niềm hân hoan tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần. Xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn các anh chị em tân tòng suốt cuộc hành trình làm con Chúa.

Gx. Gò Mây: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng