Đi trên mặt biển

WGPSG -- “Vào khoảng canh tư, Người đi trên
mặt biển mà đến với các môn đệ”.

(Mt 14,25)

 

Đức Giêsu đi trên mặt biển
Mắt đăm đăm tiến lại con thuyền
Suốt đêm môn đệ ngả nghiêng
Chống chèo ngược gió ưu phiền lắng lo

Thoáng thấy Chúa tiến về phía họ
Các ông liền hốt hoảng kêu ma
Thân quen tiếng gọi: Thầy mà
Yên tâm, đừng sợ!
Phong ba lặng liền

Chúa hiện diện cứu thuyền môn đệ
Thoát hiểm nguy bão tố cập bờ
Tay Người nâng đỡ Phêrô
Đức tin hèn yếu sóng xô nhận chìm

Thuyền Hội Thánh hành trình vượt biển
Bão gian trần xao xuyến tâm tư
Đêm đen thử thách mịt mù
Con không thấy Chúa nhưng Người thấy con

Người thấy con lênh đênh mặt biển
Kêu cầu Người Thiên Chúa của con
Nơi Người neo chặt tâm hồn
Thuyền con no gió căng buồm Đức Tin

Dẫu thế gian rập rình bách hại
Biển đời con sợ hãi hụt chân
“Thầy đây”! Tiếng Chúa ân cần
Nước thành điểm tựa dưới chân con người

Chúa quyền uy bước đi trên nước
Con trông cậy vững một niềm Tin
Trùng khơi mắt Chúa dõi nhìn
Yêu thương đến với môn sinh của Người.