Gx. Sao Mai - Chí Hòa: Mừng bổn mạng cha chánh xứ

“Tinh thần chiếu sáng khắp nơi. Lời Chúa chiếu tỏa xuống mọi người. Thánh Tổ phụ Đa Minh đã thành lập dòng và được mừng kính hôm nay”. Đó là lời của Cha chánh xứ Đa Minh Đinh Văn Vãng trong Thánh lễ, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba, ngày 8-8-2017 tại nhà thờ Sao Mai - Chí Hòa.

Hôm nay là ngày lễ bổn mạng, cũng là ngày mừng thọ 70 tuổi của cha Đa Minh.

Đồng tế với cha Đa Minh, có cha phụ tá Giuse Vũ Quang Trường, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Hùng, cha Đa Minh Nguyễn Văn Ban và cha Giuse Nguyễn Văn Cung.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, các hội đoàn, Hiệp Hội Thánh Mẫu GP và cộng đoàn.

Cha Đa Minh chia sẻ về Thánh Tổ phụ Đa Minh: Ngài yêu mến Lời Chúa, chẳng những lắng nghe và cầu nguyện mà còn thực hành. Quên mình vì phục vụ. "Anh em cùng nhau chiếu sáng trước mặt thiên hạ". Thánh Đa Minh đi rao giảng khắp nơi, lôi kéo được nhiều người, anh em đồng tâm nhất trí. Cho nên Thánh Tổ phụ được Chúa chọn và giao cho Ngài sứ vụ rao giảng Tin Mừng, và Ngài đã thành lập ra dòng Đa Minh.

Cuối lễ, ông Chủ tịch HĐMV đại diện chúc mừng cha trong ngày lễ bổn mạng và ngày hưởng thọ 70 tuổi của cha chánh xứ, được nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Cha chánh xứ cũng chúc mừng hai cha Đa Minh hiện diện hôm nay, cũng như các ông, các anh có bổn mạng là Đa Minh. Kế tiếp là bó hoa dâng lên cha của bà trưởng đoàn Đa Minh trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Quý cha cùng chụp hình lưu niệm với quý xơ và các hội đoàn.

Giáo xứ Sao Mai: Mừng lễ Thánh Đaminh