Giáo xứ Tân Thành: Mừng bổn mạng cha chánh xứ

WGPSG -- “Xin Thiên Chúa thương ban cho con lòng bác ái chân thực, tìm kiếm đem ơn cứu độ cho con người”. Lời cầu nguyện của Thánh Đaminh được Linh mục chánh xứ  Đaminh Phạm Minh Thủy nhắc lại trong Thánh lễ nhớ Thánh Đaminh - người thiết lập dòng anh em thuyết giáo (Dòng Đaminh, một dòng lớn trong Hội Thánh, trong đó có ngành huynh đoàn giáo dân Đaminh) - là bổn mạng của ngài, cũng là bổn mạng của những ai nhận Thánh Đaminh làm quan thầy, được cử hành lúc 17g30 ngày 08-08.2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Trong Thánh lễ, cha chánh xứ đã giới thiệu đôi nét đặc biệt về Thánh Đaminh:

Thánh Đa Minh rất mực đoan chính và nhiệt tình mến Chúa. Người thật lòng đáng kính và đầy ân sủng. Tâm hồn người luôn bình thản, chỉ xúc động khi đồng cảm với nỗi thống khổ của người khác. Lúc nào người cũng mang theo bên mình cuốn sách Tin Mừng theo Thánh Mattthêu cùng các thư của Thánh Phaolô, hầu như ngài đã học thuộc lòng. Người ít nói, ngoại trừ nói về Thiên Chúa. Người thường cầu nguyện: “Xin Thiên Chúa thương ban cho con lòng bác ái chân thực, tìm kiếm đem ơn cứu độ cho con người”. Ngài hay dùng lời nói và thư từ khuyên bảo anh em thường xuyên học hỏi Tân ước và Cựu ước. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn nhất là thành viên huynh đoàn giáo dân Đaminh và những người mang tên thánh là Đaminh noi gương Thánh Đaminh: cầu nguyện, hy sinh, hãm mình. Làm việc bác ái, thương yêu những người nghèo khổ. Học hỏi Kinh Thánh, Lời Chúa và đem ra áp dụng.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm linh mục của cha chánh xứ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép lành Tòa Thánh cho linh mục Đaminh Phạm Minh Thủy và quý ân nhân giáo xứ Tân Thành.

Cuối lễ, ông Gioakim Huỳnh Đắc Thục - phó chủ tịch nội vụ Hội đồng Mục vụ - đã thay lời cộng đoàn chúc mừng bổn mạng cha chánh xứ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g00. Mọi người ra về với lời mời gọi noi theo gương Thánh Đaminh của cha chánh xứ.

Gx. Tân Thành: Mừng lễ Thánh Đaminh