Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên - năm A

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 20 Thường niên - Năm A

(Mt 15,21-28)

Lời Chúa:

21Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, 22thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23Nhưng Người không đáp lại một lời.

24Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". 25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". 27Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". 28Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Học hỏi:

1/ Vùng Tia và Xiđôn ở đâu? Tại sao Đức Giêsu lại rút lui về các vùng ấy? Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21.

2/ Theo bạn, có bao nhiêu cuộc đối thoại trong bài Phúc âm này?

3/ Bạn nghĩ gì về thái độ và lời cầu xin của người phụ nữ dân ngoại ở Mt 15,22. Tại sao Đức Giêsu không đáp lại một lời (câu 23)?

4/ Đọc Mt 15,24. Bạn nghĩ gì về lý do từ chối của Đức Giêsu? Đọc Mt 10,5-6; 28,19.

5/ Bạn nghĩ gì về thái độ và lời xin của người phụ nữ ở Mt 15,25. Có gì khác với lời xin ở Mt 15,22?

6/ Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Đức Giêsu ở Mt 15,26? “Bánh”, “con cái” và “chó” tượng trưng cho ai hay cho điều gì?

7/ Bạn nghĩ gì về câu trả lời của người phụ nữ ở Mt 15,27?

8/ Bạn nghĩ gì về câu nói của Đức Giêsu ở Mt 15,28. Đọc thêm Mt 8,5-13.

9/ Bạn thấy người phụ nữ dân ngoại này có những nét nổi bật nào? Bà có nét đặc biệt nào của người môn đệ? Bạn thấy bà làm Đức Giêsu đổi ý bằng cách nào?

10/ Từ bài Phúc âm hôm nay, bạn rút ra được bài học gì?