Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Hóc Môn: Hình thành và phát triển

WGPSG -- Được thành lập từ năm 1961, đến nay, năm 2017, sau 56 năm hình thành và  phát triển, GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn đã thực sự trưởng thành. Qua sự nỗ lực đóng góp xây dựng giáo hội địa phương rất tích cực, các xứ đoàn đã đạt niềm tin tưởng của nhiều cha chánh xứ trong vai trò hội đoàn nòng cốt của giáo xứ, được cộng đoàn giáo dân yêu mến giúp đỡ.