Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 76

WGPSG -- "Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả mạnh dạn đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Nội dung
 
- Lời Ngỏ
- Mục tử tốt lành yêu mến chăm sóc đàn chiên
- Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời
- Quý thầy Đại Chủng viện đồng hành với Caritas mục vụ hè năm 2017
- Đức Tổng Leopoldo Girelli thăm người nghèo trong giáo hạt Tân Định
- Thánh lễ - liên kết các hội viên Caritas
- Một chút men cho đời
- Chiếc cầu nối
- Nơi cưu mang trẻ nhiễm HIV/AIDS 
- Giới y tế Công giáo mừng bổn mạng
- Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi
- Mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa
- Đói và cứu đói 
- Học cách để yêu thương
- Hiệp dâng lời cầu nguyện cho các Linh hồn
- Trang hình ảnh
 
File gửi kèm: