Kho báu và ngọc quý

WGPSG -- “Người kia vui mừng bán đi tất
cả những gì mình có mà mua
thửa ruộng ấy”
(Mt 13,44)

Nước Trời giống dụ ngôn Chúa kể
Người kia đang cày ruộng đắp bờ
Gặp may kho báu tình cờ
Vui mừng bán hết để mua lên đời

Thương gia nọ sinh lời sành sỏi
Vừa thấy viên ngọc quý giá hời
Vội về bán hết cơ ngơi
Để mua ngọc đẹp chớp thời vận may

Môn đệ Chúa theo Thầy dứt khoát
Từ bỏ mình mới đạt mục tiêu
Nước Trời thực tại huyền siêu
Kho tàng bền vững đòi nhiều gắng công

Kho tàng giấu ruộng đồng nhân thế
Là Ngôi Hai Nhập thể hạ mình
Chỉ ai mạnh mẽ lòng tin
Mới yêu Kho Báu vô hình Giêsu

Ai gặp Chúa trở nên người mới
Phải hiến dâng cho Chúa đời mình
Lòng thanh trí tịnh hồi sinh
Bước đi theo Chúa sống tình hiệp thông

Môn đệ Chúa đồng hình đồng dạng
Với Người đường Thánh Giá hân hoan
Bán đi tất cả sẵn sàng
Ngược dòng lối sống thế gian chào mời

Con chọn Chúa sáng ngời tâm điểm
Vững niềm Tin tình Mến sắt son
Giêsu Ngọc Quý tâm hồn
Gia phần sản nghiệp của con muôn đời.