Lúa tốt cỏ lùmg

WGPSG -- “Cứ để cả hai cùng lớn lên
 cho đến mùa gặt”
(Mt 13, 30)

Trong ruộng trần gian đầy cỏ lùng
Đan xen lúa tốt mọc xanh um
Lẽ thường cuộc đời nơi trần thế
Người lành kẻ dữ cùng sống chung

Lúa tốt cỏ lùng lộ rõ hơn
Chính trong mảnh đất của tâm hồn
Chúa nói: để cả hai cùng mọc
Xem hạt ngày mùa biết dại khôn

 

Chúa không nóng vội chẳng thanh trừng
Cỏ lùng người xấu trước Cánh chung
Nhưng ban cho họ tràn ơn thánh
Biến đổi mai sau phúc muôn trùng

Khi rao giảng Chúa dùng dụ ngôn
Người không phẫn nộ, chẳng tiếng ồn
Địch thủ Sa-tan mưu cám dỗ
Người quyết trung thành Ý Cha luôn

Nhập thế chan hòa với tha nhân
Khai mào Nước Chúa trên gian trần
Quyền năng Lời Người xua Thần Ác
Dạy con bền chí giữa gian truân

Theo Thầy Chí Thánh học khiêm nhu
Dịu hiền tha thứ rất nhân từ
Cứu độ trần gian bằng Thánh Giá
Phục Sinh khởi thắng mùa bội thu

Giêsu ơi, trên trái đất này
Lòng Thương Xót Chúa từng phút giây
Cỏ lùng trong con Người biến đổi
Nhánh lúa Nước Trời phúc vinh thay!