Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ Rửa tội Dự tòng

WGPSG -- “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần... Giảng dạy cho họ tuân giữ điều Thầy đã truyền cho anh em... Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Đó là Lời Chúa Giêsu được linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy nhắc lại trong Thánh lễ ban bí tích Rửa Tội cho 9 dự tòng (4 nam, 5 nữ), vào lúc 17g15 ngày 12-7-2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì.  

Hiệp dâng Thánh lễ là những dự tòng, cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ anh chị em và bạn bè thân hữu các dự tòng cùng cộng đoàn giáo xứ Tân Thành.

Dẫn vào Thánh lễ, linh mục Đaminh mời gọi cộng đoàn hân hoan cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho những người dự tòng hôm nay dấn thân vào đời sống mới, đời sống người Kitô hữu, đời sống người con Chúa, xin cho họ được bền vững trong ơn rửa tội.

Sau đó, ngài xuống cuối nhà thờ cử hành nghi lễ đón tiếp và đưa các dự tòng lên trước bàn thờ Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Đaminh đã diễn giải về việc truyền giáo. Ngài nói: Trước khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa đã truyền lệnh cho các tông đồ: “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần... Giảng dạy cho họ tuân giữ điều Thầy đã truyền cho anh em... Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Ngài tiếp: Từ đó, Giáo Hội dạy giáo lý, đi rao giảng giúp cho con người hiểu về Chúa, tin vào Chúa. Khi họ đã hiểu, tin và muốn gia nhập đạo, Giáo Hội rửa tội cho họ: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh điều quan trọng và cần thiết là những người dự tòng phải trung thành với sự lựa chọn của họ: “Cam kết với Chúa sống niềm tin Công giáo của mình”. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho họ được vững vàng trong đời sống làm con của Chúa.

Sau giảng lễ, cha chánh xứ đã cử hành nghi thức ban bí tích Rửa Tội cho 9 dự tòng. Kể từ đây, 9 tân tòng chính thức là con của Chúa, cùng với cộng đoàn tham dự Thánh lễ với phần phụng vụ Thánh Thể và được rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên cách trọng thể.

Tiếng hát “Tạ ơn Chúa con ra về...” từ ca đoàn Thánh Linh đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g30. Sau đó là chụp hình lưu niệm và ra về trong hân hoan được làm con Chúa.

Được biết: Tại giáo xứ Tân Thành, mỗi năm có 2 khóa giáo lý dự tòng (mỗi khóa trên 4 tháng), giúp cho những anh chị em dự tòng tìm hiểu giáo lý, để họ biết về Thiên Chúa, rồi họ tin và làm đơn tình nguyện xin gia nhập vào Giáo Hội để được lãnh nhận bí tích Rửa Tội như ngày hôm nay.

Gx. Tân Thành: Thánh lễ Rửa tội Dự tòng