Đến với Chúa

 

WGPSG -- “Tất cả những ai đang vất vả mang
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi
sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” .

(Mt 11,28)

 

Đến với Chúa, Người đang vẫy gọi
Hỡi ai người mỏi gối chùn chân
Oằn vai gánh nợ phong trần
Về đây bên Chúa thánh ân phục hồi

Người tín hữu Nước Trời tìm kiếm
Chặng đường dài cuộc chiến cam go
Chông chênh ngàn nỗi tơ vò
Chúa thương gánh đỡ âu lo phận người

Vì chính Chúa đã thương đón nhận
Gánh nặng nề tội lỗi trần gian
Thế nhân bội bạc phũ phàng
Khiêm cung Chúa nhận vai mang Thập hình

Đến với Chúa, đỉnh cao đời sống
Tình yêu Người dài rộng cao sâu
Ngất ngây trong ánh nhiệm mầu
Sáng lên ý nghĩa khổ đau vui mừng

Con cương quyết học cùng với Chúa
Lòng khiêm nhường hiền hậu thứ tha
Tội con được Chúa giao hòa
Anh em sơ sót bỏ qua mọi điều

Đến với Chúa, Người luôn có mặt
Từng phút giây khoảnh khắc đời ta
Tạ ơn tình Chúa bao la
Cho người bé mọn hải hà tình Cha

Như Thánh Tử biết Cha dấu ái
Tự muôn đời ở mãi trong Con
Đoàn con suy phục kính tôn
Ca khen tình Chúa tâm hồn hỉ hoan