Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết: Thông báo về trang mạng Facebook mạo danh Hội Dòng