Môn đệ Chúa

WGPSG -- “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn
Thầy, thì không xứng với Thầy”

(Mt 10, 37)

 

 

Trên trần thế nghĩa tình cha mẹ
Thật thiêng liêng trời bể sánh tày
Nhưng yêu cha mẹ hơn Thầy
Thì không xứng đáng với Thầy Giêsu
Môn đệ Chúa khước từ toan tính
Phải yêu Người hơn chính bản thân
Giêsu Thánh Giá chọn phần
Vì yêu đinh đóng nhục nhằn cô liêu 

Môn đệ Chúa tim yêu mở rộng
Cho nhân gian cuộc sống chan hòa
Chân thành tình mến bao la
Yêu thương: đồng phục Nước Cha thế trần

Kẻ bé mọn hiện thân của Chúa
Hãy trao ban chan chứa tình thân
Như ly nước lã hồng ân
Sẽ mang phần thưởng muôn phần mai sau

Ai tiếp đón những người nhỏ bé
Bị cộng đồng khinh rẻ bỏ rơi
Chính là tiếp đón Ngôi Lời
Đấng luôn hiện diện trong người anh em

Môn đệ Chúa ca khen yêu mến
Đức Giêsu đã đến truyền ban
Yêu thương phủ khắp nhân gian
Ngày mai Thiên quốc vô vàn triều thiên

Môn đệ Chúa, con xin dâng hiến
Mạng sống này tận hiến dâng Cha
Yêu thương phụng sự thiết tha
Noi gương theo Chúa chính là Tình Yêu