Kỹ năng lãnh đạo phục vụ 2

Trong 2 ngày  10, 11 tháng 6 năm 2017, nhóm Lửa Yêu Thương đã giúp các thành viên đào sâu hơn về lãnh đạo phục vụ, lãnh đạo năng động nhóm, lượng giá lãnh đạo, lãnh đạo theo ưu điểm và lãnh đạo trong thay đổi được trình bày bởi Giáo sư Tiến sĩ Giáo dục Richard Darga và trải nghiệm lãnh đạo… tiêu điểm, nhìn nhận một vài những vấn đề của tương lai và tại sao chúng ta cần phải thay đổi để có tương lai? Và cần thay đổi như thế nào?

Hơn thế nữa, chúng ta tiếp tục được gặp gỡ Lm. Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ -Tiến sĩ Tâm lý học- để được nghe chia sẻ nhiều hơn về lãnh đạo phục vụ và những câu chuyện, trải nghiệm về việc lãnh đạo theo tinh thần phục vụ.

Mời xem bản tin đính kèm.

Files/Poster gửi kèm: