Thiên Chúa Tình yêu

WGPSG -- “Thiên Chúa đã yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một”
(Ga 3,16).

Tình yêu Chúa nhiệm mầu sâu thẳm
Trần hoàn ơi chiêm ngắm kỳ công
Thượng nguồn thế giới mênh mông
Ba Ngôi Thiên Chúa Cộng đồng yêu thương

Cha thương Con trao ban tất cả
Con mãi là tất cả của Cha
Trong tình thông hiệp Ngôi Ba
Nhiệm mầu Một Chúa: Cha, Con, Thánh Thần 

Cha dựng nên thế trần hoàn vũ
Cho tạo vật vui hưởng ánh quang
Loài người tội lỗi vô vàn
Cha thương cứu độ hiến ban Con mình

Chúa Con đổ Máu đào minh chứng
Tình yêu Cha kiên vững bao la
Xót thương mở lượng hải hà
Loài người hoán cải Chúa tha tội tình

Cha tuôn đổ Thánh Linh từ ái
Tín hữu nên con cái Cha yêu
Hồn thiêng cung thánh mỹ miều
Ba Ngôi ngự đến dắt dìu ủi an

Được dựng nên giống hình ảnh Chúa
Đấng Tình Yêu dung mạo Ba Ngôi
Hân hoan con sống trên đời
Yêu thương ơn gọi Nước Trời dựng xây

Được thánh hóa tràn đầy ân sủng
Con trở thành nhân chứng Ba Ngôi
Gieo tình thương mến khắp nơi
Cho người nhận biết Chúa Trời yêu thương