Ngôi Ba Thiên Chúa huyền siêu

WGPSG -- “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha”
(Ga 20, 22)

 

Các tông đồ sợ người Do Thái
Đức Giêsu sống lại hiện ra
Vết thương tử nạn chói lòa
Tràn đầy thần khí Ngôi Ba Thánh Thần

 

Người trao ban bình an đích thực
Cho tông đồ trợ lực đỡ nâng
Thánh Thần bảo chứng hồng ân
Thứ tha đổi mới canh tân tâm hồn

Hơi thở Chúa Thánh Thần bảo đảm
Cho tông đồ chiến thắng thế gian
Vương quyền tội lỗi đập tan
Loài người hòa giải kiện toàn Nước Cha

Hơi thở Chúa Thánh Thần khơi dậy
Lòng mến yêu trông cậy vững vàng
Giúp người tín hữu sẵn sàng
Vượt qua thử thách gian nan chẳng sờn

Hơi thở Chúa Thánh Thần hoạt động
Trong thân mình Hội Thánh vô song
Vườn Xuân cứu thế trổ bông
Mến yêu phục vụ với lòng khiêm nhu

Hơi thở Chúa Thánh Thần tinh luyện
Quả địa cầu ô nhiễm thói hư
Mưu mô chước dữ tử thù
Chúa thương gìn giữ khử trừ vết nhơ

Hơi thở Chúa Thánh Thần kỳ diệu
Con tôn thờ chúc tụng mến yêu
Ngôi Ba Thiên Chúa huyền siêu
Thế nhân được sống phong nhiêu trong Ngài.