Giáo xứ Vĩnh Hòa: Kết thúc tháng Hoa

WGPSG -- “Nhân ngày kết thúc tháng Hoa, chúng ta dâng lên Mẹ những bông hoa tươi xinh, bông hoa của niềm vui, bông hoa của cuộc đời, và siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, trong Thánh lễ Vọng mừng Chúa Giêsu Lên Trời diễn ra lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 27.05.2017. Trước Thánh lễ, 20 em thiếu nhi đại diện cho giáo xứ dâng lên Mẹ những bông hoa tươi năm sắc mầu, và hát vang bài “Đây tháng Hoa”.

Kết thúc phần dâng Hoa, cộng đoàn xếp thành hai hàng và mỗi người cầm một bông hoa tiến lên cung thánh để dâng lên Đức Mẹ.

Đúng 17g45, cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, đã chủ sự dâng Thánh lễ Vọng mừng Chúa Giêsu Lên Trời. Đồng thời, mời gọi các em thiếu nhi hãy cầu nguyện cho gia đình các em luôn được bình an, cho giáo xứ luôn sống trong tình thần hiệp nhất và yêu thương.

Trong bài giảng, cha Gioakim chia sẻ: Hôm nay, Giáo hội mừng Chúa Giêsu lên Trời, từ đây, đã mở ra cho chúng ta một niềm tin, một hy vọng. Đồng thời, Ngài cũng để lại cho chúng ta năm món quà thật vô giá, đó là: Chúa Thánh Thần, Thánh lễ, Thánh Thể, Thánh Mẫu, và Hội Thánh. Thánh Mẫu, là Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của Hội Thánh, Mẹ là trung gian trong chương trình cứu độ nhân loại.

Nhân ngày kết thúc tháng Hoa, cha xứ Gioakim mời gọi mỗi người hãy dâng lên cho Mẹ những bông hoa tươi xinh, bông hoa của niềm vui, bông hoa của cuộc đời, và siêng năng lần hạt kinh Mân Côi mỗi ngày. Có như vậy, chúng ta mới được Mẹ ban ơn và được chung hưởng cùng Mẹ trên quê Trời mai sau.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 18g45. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận ơn bình an từ cha chủ tế và ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng. Trước khi ra về, các anh chị huynh trưởng trao cho các em dâng hoa mỗi em một phần quà nhân ngày kết thúc tháng Hoa.

Gx. Vĩnh Hoà: Kết thúc Tháng Hoa 2017