Audio Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - Năm A

(Mt 28,16-20)

 

 

Lời Chúa:

16Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Học hỏi:

1. Tại sao mười một môn đệ đến Galilê? Đọc Mt 26,32; 28,7.10.16. Sứ vụ của Đức Giêsu khởi đầu ở vùng nào?

2. Đọc Mt 14,31 và 28,17. Hoài nghi ở đây nghĩa là gì? Tại sao họ hoài nghi? Các môn đệ có thể vừa bái lạy, vừa hoài nghi không? Xem thêm Lc 24,38.41.

3. Đọc Mt 28,18. Bạn nghĩ gì về cử chỉ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đã bỏ chạy, và bây giờ đang bán tín bán nghi?

4. Đọc Mt 28,18. Khi Chúa Cha trao toàn quyền cho Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Cha muốn nói gì với chúng ta về Đức Giêsu? Đọc thêm Mt 11,27.

5. Đọc Mt 28,19. Khi Chúa Giêsu có toàn quyền rồi thì Ngài làm gì? Câu này có 3 động từ, động từ nào là mệnh lệnh chính mà Chúa Giêsu truyền các môn đệ phải làm? Tìm hai động từ phụ.

6. Mt 28,19 có khác với Mt 10,5; 15,24 không? Bây giờ dân ngoại có được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu không? Đọc Mt 2,1-12; 8,5-13; 15,21-28.

7. Trong sách Công Vụ Tông đồ, có việc chịu phép rửa không? Đọc Cv 2,38; 8,16; 10,48; 19,5.

8. Đọc Mt 28,20. Mệnh lệnh cuối của Chúa Giêsu trong câu này là gì? Các môn đệ mới cần được dạy những điều gì? Đọc Mt 5,19. Các môn đệ xưa và nay giống nhau ở điểm nào?

9. Trước sứ mạng bao la và khó khăn vừa được giao, Chúa phục sinh hứa với nhóm Mười Một và với chúng ta điều gì? Đọc Mt 28,20; 1,23.

10. Đoạn Phúc âm hôm nay có nói đến biến cố Đức Chúa Giêsu về trời không? Tại sao đoạn này được coi là có tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ sách Phúc âm theo thánh Mát-thêu?