Con đường Giêsu

“Thầy là Đường, là Sự thật và là
Sự sống”
(Ga 14, 6)

 

Không phải chỗ lập cư vĩnh viễn
Thế trần này chỉ là chuyến đi
Hành trang Lời Chúa khắc ghi:
“Hãy tin Thiên Chúa và tin vào Thầy”

Đức Giêsu chính là con Đường
Người dẫn lối vượt chốn phong ba
Theo Người đến với Chúa Cha
|Nguồn Ơn Cứu độ chan hòa Thánh Linh

Cuộc Tử nạn Phục sinh của Chúa
Là con đường thượng trí của Cha
Nhịp cầu đau khổ chóng qua
Nối bờ hạnh phúc Nhà Cha trên trời

Đức Giêsu rạng ngời Chân lý
Mạc khải Cha: Thiên Chúa yêu thương
Nhân gian tội lụy vấn vương
Người thương dẫn lối mở đường thứ tha

Đức Giêsu chính là Sự Sống
Từ cung lòng vinh hiển Cha ban
Muôn loài sự sống chứa chan
Người thương ban phúc vinh quang Nước Trời

Những ai nghe hiểu Lời chân lý
Thấy tay Người giáng phúc thi ân
Ban ơn Cứu độ nhân trần
Chính là trông thấy Phụ Thân của Người

Con tin Chúa ngàn đời vinh phúc
Một niềm tin phủ kín tâm tư
Con đường Cứu độ Giêsu
Hân hoan theo bước ngàn thu kính mừng.