Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 05.2017

Từ nhiều năm nay, giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại giáo xứ.