Giáo xứ Tân Đông: Cử hành Tam Nhật Thánh

WGPSG -- Sau thời gian sống trong chay tịnh và sám hối, Giáo Hội cùng bước vào đỉnh điểm cuộc Thương khó và Phục sinh với Chúa Giêsu. Trong tâm tình đó, Cha Phêrô Phan Khắc Triển, Chánh xứ giáo xứ Tân Đông, đã cử hành các nghi thức Tam Nhật Thánh thật sốt sắng và trang nghiêm giúp cộng đoàn cảm nhận một cách sâu sắc hơn về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.

Thứa Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành lúc 18g00, cha Chánh xứ chủ tế, thầy Phó tế Phêrô Trương Văn Hoàn Dòng Don Bosco phục vụ bàn thánh, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ rất đông, không còn chỗ trong nhà thờ, nhiều người phải tham dự Thánh lễ qua bốn màn hình lớn bên ngoài nhà thờ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Phêrô nhắc lại việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly, trong đó Chúa Kitô tự hiến mình cho chúng ta như lương thực cứu độ, để khi lãnh nhận bí tích này, chúng ta sẽ được hiệp thông với Người. Tin Mừng hôm nay cũng nhắc lại cử chỉ Chúa cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ; qua cử chỉ này, Chúa muốn diễn tả cuộc đời mình, và cuộc Thương khó sắp đến của Chúa là phục vụ và yêu thương, đồng thời nhắc nhở chúng ta cũng phải yêu thương và phục vụ nhau như Chúa đã làm. Sau Thánh lễ, Thánh Thể được cung nghinh chung quanh nhà thờ và rước sang nhà Tạm để cộng đoàn chiêm ngắm và chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh: Nghi thức của thứ Sáu Tuần Thánh được giáo xứ tổ chức lúc 18g00, ngày 14/04/2017.  Hôm nay, chúng ta suy niệm mầu nhiệm sự chết của Đức Kitô và suy tôn Thánh giá. Sau bài thương khó, Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn về những đau đớn và nhục nhã Chúa Giêsu đã gánh chịu vì cứu chuộc chúng ta, ngay cả tên trôm bị treo cùng với Chúa Giêsu cũng sỉ nhục Ngài. Không than van, không trách cứ, Chúa chịu mọi sự đau khổ cho đến giây phút cuối cùng, Ngài thốt lên “Mọi sự đã hoàn tất!” (Ga 19,30). Có nghĩa là công trình cứu độ đã hoàn thành, Ngài đã vâng lời Chúa Cha, đã thực hiện tất cả những gì ghi chép trong Kinh Thánh, và biến tội lỗi của tất cả chúng ta thành tình yêu cao cả của Ngài. Suy tôn Thánh giá, cha chủ tế giương cao Thánh giá như mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm Đức Giêsu, suy nghĩ về tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta trong sự phục vụ. Sau phần suy tôn Thánh giá, cha chủ tế bắt đầu phần hiệp lễ, cộng đoàn lần lượt sốt sắng lên rước lễ.

20g00 cha Chánh xứ, Thầy phó tế Phêrô, Thầy phó tế Giuse Sùng A Tịnh, Dòng Hiến sỹ Đức Mẹ, quí Sơ và cộng đoàn cùng đi Chặng Đàng Thánh Giá trọng thể. Ngắm 15 sự thương Khó Chúa Giêsu và Dâng Hạt sau Chặng đàng Thánh giá. Mặc dù đã trễ nhưng cộng đoàn vẫn tham dự rất đông, như đồng cảm và chia sẻ với Chúa trong cuộc Thương khó của Ngài.

Lễ Vông Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh: 20g00 ngày 15/04/2017, giáo xứ bắt đầu cử hành nghi thức canh thức. Bóng tối đang bao trùm khuôn viên nhà thờ, sau khi cha sở làm phép lửa mới và rước nến Phục Sinh từ cuối nhà thờ lên gian cung thánh. Ánh sáng bừng lên, soi rõ từng khuôn mặt hân hoan đang sốt sắng tham dự nghi thức của thứ Bảy Tuần Thánh. Bài Công bố Tin Mừng Phục Sinh - Exsultet – được Cha chánh xứ Phêrô cất lên làm tăng thêm không khí thánh thiêng của đêm cực thánh. Cuối cùng, tiếng chuông báo tin Chúa Phục Sinh đã vang lên dồn dập trong lời Kinh Vinh Danh của cộng đoàn. Phần phụng vụ Lời Chúa với những bài đọc Cựu ước và bài Tin Mừng đã diễn tả lại công trình tạo dựng vũ trụ của Chúa, uy quyền, và sự Phục Sinh vinh thắng của Ngài. Chia sẻ Tin Mừng, Cha Chánh xứ mời gọi cộng đoàn cùng hân hoan đón mừng Chúa Phục Sinh, vì trong bóng tối, Đức Kitô đã thắp lên ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, và loan báo một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu bắt nguồn từ trong bóng tối sâu thẳm nhất. Chúa đã bước ra từ cõi chết, và phục sinh vinh thắng để cứu chuộc chúng ta, Chúa cũng muốn chúng ta bước ra khỏi con người cũ, con người của tối tăm và tội lỗi, để bước vào ánh sáng Phục Sinh với Ngài.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha chánh xứ mời cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng Phục Sinh nhau, cha cũng cám ơn quí Thầy, quí Sơ, Hội đồng Mục vụ, Ban Thường vụ, các hội đoàn, các ca đoàn đã chung tay góp sức để phụng vụ Tam Nhật Thánh được long trọng và sốt sắng. Ước mong, cộng đoàn sẽ luôn sống tâm tình Phục Sinh trong đời sống thường ngày, không chỉ dừng lại trong ba ngày Tam Nhật Thánh vừa qua, để ngày sau hết chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển với Ngài.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g00.

Gx. Tân Đông: Tam Nhật Vượt Qua