Giáo xứ Tân Thành: Bước vào Tuần Thánh

WGPSG -- “Chúng ta bước vào Tuần Thương Khó với tâm tình sám hối ăn năn, vì có những lần thay lòng đổi dạ kết án Chúa, bỏ rơi Chúa. Nhưng điều quan trọng là hãy luôn nhận ra tình yêu của Chúa, để biết tri ân tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho mỗi người”.

Trên đây là lời linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng nhắc nhớ mọi người trong Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh, vào lúc 05 giờ 00 ngày 09/4/2017 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Rất đông giáo dân tham dự.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn giáo dân tập trung tại cuối nhà thờ, cầm lá trên tay, linh mục Giuse cử hành làm phép lá, rước lá lên đặt cách trang nghiêm cạnh bàn thờ, giáo dân theo sau vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng, linh mục Giuse đã diễn tả việc con người rất khó thực hiện những lời đã từng hứa, nhất là khi phải hy sinh: tiền bạc, thời giờ, công sức và càng khó hơn khi phải hy sinh tính mạng của mình để thực thi chữ tín trong cuộc sống hằng ngày. Trái lại, Chúa Giêsu luôn trung thành với tình yêu của mình, Ngài đã vượt qua mọi trở ngại để dấn thân cho người mình yêu, mãi mãi trung tín trong tình yêu, vì đã yêu thì yêu cho đến cùng.

Ngài tiếp, Thánh lễ hôm nay diễn tả Chúa Giêsu đã bình thản trước mọi biến cố, vì Ngài muốn để Thánh Ý Chúa Cha là cứu độ trần gian nên trọn. Qua đó, ngài mời gọi mỗi người cùng nhau đi với Chúa Giêsu đoạn đường cuối cùng đi lên trên núi sọ.

Cuối cùng, ngài dâng lời cầu nguyện: “Xin Chúa giúp chúng ta bước vào Tuần Thương Khó với tâm tình sám hối ăn năn, vì có những lần thay lòng đổi dạ kết án Chúa, bỏ rơi Chúa. Nhưng điều quan trọng là hãy luôn nhận ra tình yêu của Chúa, để biết tri ân tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho mỗi người. Xin cho mọi người đừng bao giờ phụ bạc ân tình của Chúa đã dành cho con người”.

Tiếng hát bài “Con đường Chúa đã đi qua” thật sốt mến từ ca đoàn Thánh Linh đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 06 giờ 15. Mọi người ra về trong tâm tình tri ân tình yêu cao vời của Thiên Chúa đã dành cho mình.

Gx. Tân Thành: Chúa nhật Lễ Lá 2017