Giáo hạt Xóm Mới: Legio Mariae mừng Lễ Truyền Tin

WGPSG – “Chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria là thể hiện sự hiếu thảo, lòng biết ơn và phó thác hiện tại, tương lai cho Thiên Chúa”, cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ -chánh xứ Hà Nội kiêm Comitium Sài Gòn 3- đã chia sẻ như thế, trong Thánh lễ Comitium Sài Gòn 3 tổ chức Lễ Acies và mừng lễ Truyền Tin tại giáo xứ Hà Nội, diễn ra lúc 15g30 ngày 25.3.2017 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Conmitium Sài Gòn 3 dâng mình cho Đức Mẹ

Các Praesidium giáo xứ Hà Nội và Thái Bình - trực thuộc Comitium Sài Gòn 3 - đã long trọng mừng lễ Acies vào lúc 15g30 ngày 25.3.2017, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Sau giờ kinh khai mạc, cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ - Chánh xứ Hà Nội kiêm Linh giám Comitium Sài Gòn 3 - đã chia sẻ với các hội viên: 

- Ngày lễ Truyền Tin, chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa thông qua Đức Mẹ Maria (chúng ta thường quen gọi là dâng mình cho Đức Mẹ), bởi lẽ từ hai tiếng “Xin Vâng”, Ngôi Lời đã nhập thể để cứu chuộc nhân loại, để chúng ta cùng được chết và sống lại với Người trong ngày sau hết.

- Chúng ta là con cái Thiên Chúa, cũng là con của Mẹ Maria, và mọi sự chúng ta có, ngay cả thân xác chúng ta đều do Thiên Chúa ban. Vì thế, dâng mình cho Thiên Chúa là thể hiện sự hiếu thảo, lòng biết ơn và phó thác hiện tại, tương lai cho Thiên Chúa.

Sau đó, cha Linh giám và các hội viên đã lần lượt lên đọc kinh dâng mình cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria. 

Buổi họp mặt kết thúc lúc 16g30. Sau đó, các hội viên cùng với cộng đoàn giáo xứ Hà Nội đã long mừng Lễ Truyền Tin do cha Linh giám Comitium Sài Gòn 3 chủ tế tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Curia Xóm Mới 1 dâng mình cho Đức mẹ

Song song đó, lúc 15g00 cùng ngày, Curia Xóm Mới 1 đã tổ chức Lễ Acies tại nhà thờ Lạng Sơn do cha GB Nguyễn Văn Luyến -Chánh xứ Lạng Sơn kiêm Linh giám Curia Xóm Mới 1- chủ sự.

Sau giờ kinh nguyện, cha Linh giám diễn giải ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ.

Nối tiếp, cha Linh giám khởi sự việc dâng mình cho Đức Mẹ, và các hội viên lần lượt tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ.

Nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ kết thúc lúc 16g30. Sau đó, các hội viên và cộng đoàn giáo xứ giáo xứ Lạng Sơn đã hiệp dâng Thánh lễ mừng Lễ Truyền Tin do cha phó Giuse Nguyễn Trọng Hiếu chủ sự.

Curia Xóm Mới 2 dâng mình cho Đức mẹ

Cùng thời điểm trên, tại nhà thờ Hà Đông, Curia Xóm Mới 2 cũng tổ chức Đại hội Acies do cha Martinô Trần Đình Khiêm Ái -Phó xứ Hà Đông kiêm Linh giám Curia Xóm Mới 2- chủ sự.

Sau khi cha Linh giám diễn giải ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ, ngài tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ, và các hội viên đã lần lượt tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ.

Nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ kết thúc, các hội viên và cộng đoàn giáo xứ giáo xứ Hà Đông đã hiệp dâng Thánh lễ mừng Lễ Truyền Tin.

Được biết, hằng năm vào dịp Lễ Truyền Tin 25/03, các hội viên hoạt động và tán trợ Legio Mariae hạt Xóm Mới tề tựu về các giáo xứ: Hà Nội (Comitium Sài Gòn 3), Lạng Sơn (Curia Xóm Mới 1), Hà Đông (Curia Xóm Mới 2) để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và lập lại lời hứa trung thành với Đức Maria.