Đấng cứu độ trần gian

 “Quả thật,
chính chúng tôi đã nghe và biết rằng
Người thật là Đấng cứu độ trần gian”

(Ga 4,42)
 

Đức Giêsu và người phụ nữ

Cuộc hạnh ngộ bên giếng nước trong

Chị đang ao ước chờ mong

Chỉ duy có Chúa thỏa lòng khát khao


Chúa xin chị trao Người chút nước

Lời giao duyên mở lối trường sinh

Đời tư gặp khúc điêu linh

Chúa thương dẫn bước hành trình Đức Tin

 

Chị quả quyết Người là Ngôn Sứ

Đức Kitô đến giữa muôn dân

Dẫu tôi vấp ngã bao lần             

Người nâng chỗi dậy hồng ân diệu vời

 

Chị trải nghiệm đường đời gặp Chúa

Thật tình cờ khám phá tình thương

Phúc ai nghèo khó khiêm nhường

Biết mình cần Chúa tựa nương nơi Người

 

Nước Chúa ban vọt tràn sức sống

Chị ngỡ ngàng ánh mắt lung linh

Lời thiêng mạc khải chân tình

Chúa Cha sai đến cứu tinh gian trần

 

Giờ đã đến thờ phượng đích thực

Trong Thần Khí phục bái suy tôn

Giêsu Đá Tảng trào tuôn

Tình yêu cứu độ suối nguồn ơn thiêng

 

Con đã biết và tin vào Chúa

Ngài là Đấng cứu độ trần gian

Giê-su, Đấng Mê-si-a

Muôn đời hoàn vũ ngợi ca Danh Người.