Thư Mục tử Mùa Chay - Phục Sinh 2017 & việc trùng tu Nhà Thờ Chánh Toà Sài Gòn

WGPSG -- “Với trách nhiệm mục tử Tổng Giáo Phận Sàigòn, một giáo phận rộng lớn có nhiều giáo dân và rất nhiều thách thức của xã hội hiện đại ngày nay, chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em kẻ góp công người góp của, người khác nữa góp lời cầu nguyện cho việc trùng tu NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ được thành công tốt đẹp.”

Trong phần cuối của Thư Mục tử Mùa Chay - Phục Sinh 2017, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã kêu gọi như thế.

Xin Chúa chúc lành cho công việc cần thiết này của cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM.