TTMV: Tĩnh Nguyện Mùa Chay: Gia đình và thách đố (15.3.2017) |

TTMV: Tĩnh Nguyện Mùa Chay: Gia đình và thách đố (15.3.2017)

Đa số gia đình ngày nay - nhất là các gia đình trẻ - phải đối diện với 10 thách đố căn bản sau đây: 1. Thay đổi về môi trường sống 2. Thay đổi về công ăn việc làm 3. Không có thời gian dành cho nhau 4. Thay đổi về quan niệm sống 5. Thay đổi về nhu cầu cuộc sống 6. Thay đổi trong trật tự gia đình 7. Thay đổi về khả năng tương giao xã hội 8. Thay đổi nơi sinh sống 9. Sống thế giới ảo 10. Sống gấp

Làm thế nào Kitô hữu có thể vượt qua những thách đố này và canh tân đời sống gia đình?

Mời các Bạn hãy đến cùng suy niệm và cầu nguyện với đại gia đình TRUNG TÂM MỤC VỤ với chủ đề:

"Gia đình Kitô hữu đối diện với những thách đố của xã hội"

Vào lúc 18g30, thứ Tư ngày 15.3.2017

tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH:

18g30 Cầu nguyện khai mạc

Chia sẻ chủ đề

Chứng từ của các gia đình (CFC)

Đặt Mình Thánh Chúa

Gợi ý sám hối theo chủ đề

Lãnh Bí tích Hòa giải – Cầu nguyện trước Thánh Thể

20g30 Phép lành Mình Thánh Chúa - Kết thúc