Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn mừng tân phó xứ

Lúc 17g15 thứ Ba 28.2.2017, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, Thánh lễ tạ ơn mừng tân phó xứ được cử hành. Cha tân phó xứ Bình An Giuse Lương Đức Nguyện, dòng Đồng Công (CMC) đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha bề trên Phó Giám tỉnh dòng Đồng Công, cha phó hạt trưởng Bình An, cha chính xứ Bình An, quý cha dòng Đồng Công và cha dòng Don Bosco. Hiệp ý trong Thánh lễ có quý tu sĩ, thân nhân cha tân phó xứ, quý chức HĐMV và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình An.

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ Giuse Trịnh Văn Viễn đọc Thư bổ nhiệm của Đức TGM Phaolô và giới thiệu cha phó xứ mới Giuse Lương Đức Nguyện, CMC trước cộng đoàn giáo xứ.

Chia sẻ bài Tin Mừng trong Thánh lễ theo thánh Marco, cha giảng lễ thuộc dòng Đồng Công đã gợi ý cộng đoàn phụng vụ cùng suy niệm về gia đình của Thiên Chúa, gia đình của Hội Thánh và gia đình của giáo xứ, để liên hệ đến cha Giuse, người được sai đến với sứ mạng mục tử để phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong vai trò cha phó tại giáo xứ. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện, đồng hành và chia sẻ với cha Giuse trong mọi công việc tại giáo xứ mà ngài được tin tưởng trao phó. “Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mỗi người chúng ta, cho nhiệm vụ mới của cha Giuse. Chúng ta cùng đồng hành với nhau để tìm về hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa hứa ban; và cứ dấu này để nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy, là hãy yêu thương nhau”.

Cuối lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ cảm tạ, tri ân quý cha bề trên dòng Đồng Công, cha phó hạt Bình An, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thân nhân cha tân phó xứ, quý chức và cộng đoàn tham dự. Ông nói: Cha về nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh Giáo hội chuẩn bị bước vào mùa Chay Thánh 2017, chúng con cảm nhận đó là Thánh ý Chúa để cha con chúng ta có điều kiện gắn kết-yêu thương-đồng hành với nhau trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria. Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin hứa luôn cộng tác tích cực với cha, và cùng với cha chánh xứ thân yêu của chúng ta, xây dựng giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến về mặt đức tin cũng như sinh hoạt cộng đồng”. Sau lời phát biểu của vị đại diện giáo xứ, bó hoa tươi thắm được đại diện cộng đoàn kính tặng cha bề trên dòng Đồng Công và cha tân phó xứ. Tràng pháo tay từ cộng đoàn tham dự vang khắp nhà thờ như một niềm vui của ngày giáo xứ có cha phó xứ mới.

Trong tâm tình tạ ơn ngày nhận nhiệm vụ phó xứ, cha Giuse ngỏ lời tri ân Đức TGM Phaolô, Đức cha Phụ tá Giuse, cha Tổng Đại diện Inhaxiô, quý cha bề trên dòng Đồng Công, cha Luca hạt phó Bình An và cha Giuse-chính xứ Bình An, vì tình thương đã tạo điều kiện để ngài về phục vụ tại giáo xứ Bình An, là thành viên trong linh mục đoàn hạt Bình An, thành viên trong gia đình cộng đồng dân Chúa giáo xứ. Cha tân phó xứ cũng cám ơn cha Gioan dòng Don Bosco và quý cha cùng lớp dòng Đồng Công trong đoàn đồng tế, quý tu sĩ, quý chức HĐMV và cộng đoàn giáo xứ Bình An đã hiệp ý với ngài tạ ơn Chúa trong sứ vụ mới. Sau lời cám ơn, cha tân phó xứ Giuse xin quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, chia sẻ và đồng hành với ngài vì Danh Chúa và Mẹ Maria, trong yêu thương và phục vụ.

Sáng thứ Tư Lễ Tro, lúc 04g30 ngày 1 tháng 3 năm 2017, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, sau lời ngỏ của cha chánh xứ Giuse Trinh Văn Viễn, cha tân phó xứ Giuse Lương Đức Nguyện đã chủ tế Thánh lễ long trọng khai mạc mùa Chay Thánh 2017 tại giáo xứ. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha tân phó xứ-chủ tế đã gợi ý cộng đoàn phụng vụ cùng suy niệm về  thân phận “Tro bụi” của mình và mời gọi mỗi người cùng xét lại đời sống đức tin để trở về với Chúa - Hãy sám hối ăn năn và tin vào Tin Mừng.

Gx. Bình An: Mừng tân linh mục phó xứ