Giáo xứ Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

WGPSG-- “Lạy Mẹ Lộ Đức, đoái thương trần thế, ngàn ngàn bệnh nhân, xin Mẹ trông đến…”. Tiếng hát của ca đoàn CĐM đã dẫn cộng đoàn bước vào Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, bổn mạng giáo họ Lộ Đức, được cử hành lúc 17g30 ngày 11.2.2017 tại giáo xứ Tân Việt.

Thánh lễ do Cha chánh xứ Đaminh chủ tế cùng với sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Việt.

Lúc 17g30, đại diện quý chức đón Cha chủ tế lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Cha chủ tế nói: Hôm nay, chúng ta cùng dâng Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, bổn mạng giáo họ Lộ Đức, cũng là Ngày Quốc tế Bệnh nhân, chúng ta cùng hiệp ý với giáo họ Lộ Đức, đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân có mặt và những người không thể đến hiệp dâng Thánh lễ.

Chia sẻ Tin Mừng, Cha chủ tế nói: Sau thời gian rao giảng Tin Mừng, danh tiếng Chúa vang xa khắp nơi. Điều này cho ta thấy người ta muốn nghe lời Chúa giảng và mong được Chúa ra tay chữa trị mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúa đến để kiện toàn lề luật, Chúa đến yêu thương hết mọi người như mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Lề luật của Chúa được tóm gọn trong 2 ý là mến Chúa và yêu người. Hôm nay, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng ta hãy cầu xin Mẹ ban thêm sức mạnh để chúng ta vượt qua những đau khổ tinh thần cũng như thể xác, để chúng ta trở nên trong sáng như Mẹ và xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng con xin dâng lên Mẹ tất cả những bệnh nhân, những người đau yếu cả tinh thần lẫn thể xác; Mẹ hiểu rõ nhu cầu của chúng con, xin Mẹ ban ơn trợ giúp để chúng con nhận ra Thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời sống.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui của toàn giáo xứ.

Gx. Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức