Giáo xứ Tân Mỹ: Lược sử hội GĐPTTT Chúa Giêsu

Năm 2014, hai đoàn thể Liên Minh Thánh Tâm và Gia đình Phạt tạ chính thức được sáp nhập để hình thành hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu với 62 đoàn viên. Từ đó đến nay, các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Tân Mỹ rất năng nổ trong việc tổ chức đọc kinh và Tôn Vương Thánh Tâm tại các gia đình, vận động đoàn viên tham gia các khóa học do GĐPTTTCG TGP tổ chức, tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ, thực thi bác ái giúp cho người nghèo...