Giêsu Cứu Độ

 

 

 “Các mục đồng hối hả ra đi.
 Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse,
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”

(Lc 2, 16)

 

 

Các mục đồng vui mừng hối hả
Đến Bêlem theo lệnh Sứ Thần
Này đây Con Chúa giáng trần
Tin Mừng vĩ đại toàn dân ngóng chờ

Họ đã gặp Mẫu Thân Đức Chúa
Maria chan chứa tình thương
Giuse canh thức đêm trường
Hài Nhi vấn tã tuyết sương lạnh lùng

Họ kể lại từng điều loan báo
Về Hài Nhi Đấng Cứu dân Người
Vinh quang Đức Chúa rạng ngời
Thiên Thần hợp xướng đất trời hân hoan

Maria Mẫu Thân Đức Chúa
Sinh hạ Con trong cảnh cơ bần
Ý Cha trọn vẹn thông phần
Lời Vâng Cứu độ gian trần khát mong

Mẹ suy niệm trong lòng nghiền ngẫm
Danh Giêsu Cứu Độ gian trần
Thơm lừng môi miệng phàm nhân
Khơi nguồn Ơn thánh phúc lành Trời cao

Từ Bêlem mục đồng chạy rảo
Khắp nẻo đường loan báo Giêsu
Ngôi Hai xuống thế cứu đời
Con xin dâng Mẹ ngàn lời mến yêu

Maria diễm kiều Thánh Mẫu
Quỳ khiêm cung chiêm ngắm Ngôi Lời
Mẹ thương trao tặng loài người
Giêsu cứu độ rạng ngời ánh quang