Nhiệm mầu Thánh ý

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm

như sứ thần Chúa dạy và đón 

vợ về nhà” (Mt 1, 24)


Ông Giu-se tốt lành công chính

Đang thời kỳ hạnh phúc đính hôn

Bỗng nhiên tan vỡ tâm hồn

Chưa về chung sống thấy nàng dạ mang 


Những công việc con người toan tính

Chúa thay bằng kế hoạch thần linh

Thụ thai bởi phép Thánh Linh

Mẹ sinh Con Chúa đồng trinh vẹn tuyền


Ông trăn trở muộn phiền bối rối

Lần mò trong đêm tối đức tin

Nào đâu biết được chương trình

Nhiệm mầu Thánh ý hành trình dẫn đưa


Vì chưa biết Ý mầu Thiên Chúa

Nên âm thầm lặng lẽ ra đi

Sau khi Thiên Sứ báo tin

Giuse đón nhận hành trình hôn nhân


Ông rước vợ về nhà hiệp nhất

Đặt tên cho Con Trẻ Giêsu

Nối dòng Đa-Vít thiên thu

Cứu tinh nhân loại tràn dư phúc lành


Giuse đã dành riêng cho Chúa

Cánh cửa vào cuộc sống hôn nhân

Chìm trong thinh lặng nội tâm

Đón nhận Thiên ý âm thầm thực thi


Ông yêu quý Bạn đời đằm thắm

Trong trách nhiệm cuộc sống lứa đôi

Đức tin hiệp nhất diệu vời

Mái Na-da-rét bầu trời phúc ân


Vọng chờ Chúa giữa nơi trần thế

Là thi hành Thánh ý của Cha

Tương lai Thiên Chúa mở ra

Ban ơn Cứu độ chan hòa thánh ân