Trung Quốc: Một linh mục của “Giáo hội thầm lặng” được truyền chức giám mục bất hợp pháp

WHĐ (21.10.2016) – Trang mạng Vatican Insider của nhật báo La Stampa, Italia, mới đây đưa tin, hồi tháng Chín một linh mục Trung Quốc thuộc “Giáo hội thầm lặng” đã được truyền chức giám mục mà không được Toà Thánh bổ nhiệm và chính quyền Trung Quốc cũng không công nhận, đã gây thêm phức tạp cho những nỗ lực hiệp nhất Giáo hội.

Cha Đổng Quan Hoá đã sắp xếp để được một giám mục cao niên – Đức cha Casimirô Vương Mịch Lục, nguyên giám mục giáo phận Thiên Thuỷ – truyền chức giám mục, bất chấp Đức cha Giuliô Giả Trị Quốc, giám mục hợp pháp của giáo phận Chính Định. Đức cha Vương Mịch Lục được coi là một giám mục “không ổn định về tâm thần”. Thực tế, Đức cha Giả Trị Quốc đã ra vạ tuyệt thông đối với cha Đổng Quan Hoá vì những hoạt động trước đó, trước cả khi được truyền chức giám mục.

Đức cha Giả Trị Quốc là một giám mục thuộc “Giáo hội thầm lặng”, cũng đã cao niên; ngài thường xuyên bị cầm tù, những hoạt động của ngài luôn bị chính quyền theo dõi và thường bị ngăn cản. Nhưng khi Đức cha Giả Trị Quốc lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của Toà Thánh nhằm đi đến một thoả thuận với Bắc Kinh và hiệp nhất Giáo hội tại Trung Quốc, cha Đổng Quan Hoá liền quyết liệt phản đối và quyết định tự phong làm giám mục giáo phận Chính Định. Vatican Insider cho biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của trang mạng này hồi tháng Hai vừa qua, Đức cha Giả Trị Quốc đã nói: “Chúng tôi tin vào Đức giáo hoàng. Chúng tôi không lo sợ. Chúng tôi biết Đức giáo hoàng sẽ không từ bỏ những gì là cốt yếu, làm nên bản chất của Giáo hội”.

Ngay lập tức Đức cha Giả Trị Quốc đã thi hành quyền giám mục hợp pháp của ngài, tuyên bố ra vạ tuyệt thông đối với cha Đổng Quan Hoá và thông báo cho các linh mục và các cộng đoàn Công giáo rằng cha Đổng Quan Hoá tức khắc mắc vạ tuyệt thông, như Giáo luật đã quy định cho những ai truyền chức hay được truyền chức giám mục bất hợp pháp.

 

Minh Đức