Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên - Năm C

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 31 Thường niên - Năm C

(Lc 19,1-10)

 

 

Lời Chúa:

1Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. 9Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất".

Học hỏi:

1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Dakêu (Lc 19,1-10) với ông thủ lãnh ở Lc 18,18-30. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Dakêu trong bài Phúc âm này với ông thu thuế trong dụ ngôn ở Lc 18,9-14?

2. Truyện ông Dakêu và truyện Chúa gọi ông Lêvi (Lc 5,27-32) có gì giống nhau? Truyện ông Dakêu (Lc 19,1-10) và truyện anh mù (Lc 18,35-43) có gì giống nhau và khác nhau?

3. Trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu nói mấy câu? Các câu đó có gì giống và khác nhau?

4. Có bao nhiêu từ hôm nay trong Phúc âm Luca? Đọc Lc 2,11; 4,21; 5,26; 13,32-33; 19,5.9; 23,43. Tại sao Luca thích dùng từ hôm nay? Luca dùng từ này để nói lên điều gì?

5. Đọc Lc 19,1-4. Dakêu là người giàu hay nghèo? Tại sao ông mong gặp thấy Đức Giêsu? Đọc Lc 5,27-32; 15,1-2.

6. Điều gì cản trở ông gặp thấy Đức Giêsu? Ông đã làm gì để vượt qua những cản trở ấy?

7. Đọc Lc 19,8. Bạn nghĩ gì về quyết định của Dakêu? Làm sao Dakêu dám quyết định như vậy?

8. Theo bạn, Đức Giêsu đã làm gì khiến Dakêu hối cải? Cuộc hoán cải của Dakêu là do đâu?

9. Đọc Lc 19,9. Tại sao câu nói này của Đức Giêsu là một tin mừng lớn cho cả gia đình của Dakêu? Đức Giêsu đã trả lại điều gì cho Dakêu trước đám đông?

10. Những câu nào trong bài Phúc âm này cho thấy Đức Giêsu là người đã lãnh nhận một sứ mạng? Tại sao bài Phúc âm này thường được đọc lúc làm phép nhà?