Giáo xứ Tân Đông: Mừng bổn mạng nhóm Thiện Chí

WGPSG -- “Các bạn đã làm rất tốt công việc của mình. Các bạn phải đi sớm về trễ, nhưng các bạn luôn chu toàn bổn phận một cách kiên trì và nhẫn nại để bà con an tâm tham dự Thánh lễ”.

Trên đây là lời chia sẻ của cha sở giáo xứ Tân Đông trong Thánh lễ mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Grabriel, Raphael - bổn mạng nhóm Thiện Chí giáo xứ Tân Đông - lúc 18g00 ngày 29/09/2016.

Trong Thánh lễ, cha sở chia sẻ với cộng đoàn về sứ vụ của Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Đức Micae là thiên thần dũng mãnh. Với khẩu hiệu: "Ai bằng Thiên Chúa”, Ngài đã đánh thắng Luciphe, luôn bảo vệ và gìn giữ Giáo hội. Đức Grabriel đã hiện ra và truyền tin cho Mẹ Maria, báo mộng cho Thánh Giuse, hiện ra với tiên tri Đaniel, và ông Giacaria. Đức Raphael xuất hiện trong Cựu ước, giúp đỡ và hướng dẫn ông Tôbia để ông trở nên một người tốt và khôn ngoan, giúp gia đình ông Tô-bít được khỏe mạnh, lấy lại được gia sản. Các Tổng Lãnh Thiên Thần đều có sứ vụ riêng của mình. Nhờ chu toàn các sứ vụ đó, các Ngài đã được Thiên Chúa tuyên dương và sai đến để chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được các Thiên Thần hướng dẫn và chỉ bảo để sống trong ơn nghĩa Chúa. Hãy nghe theo sự hướng dẫn của các Ngài, chúng ta sẽ được những hoa trái làm đẹp lòng Chúa, và được phần thưởng dành cho những kẻ biết chu toàn bổn phận. Với nhóm Thiện Chí mừng bổn mạng hôm nay, các bạn đã làm rất tốt bổn phận của mình. Tuy việc giữ xe không phải là việc lớn nhưng các bạn đã giúp giáo dân được an tâm khi tham dự Thánh lễ. Các bạn phải đi sớm về trễ, nhưng các bạn luôn chu toàn bổn phận một cách kiên trì và nhẫn nại. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi cộng tác để xây dựng giáo xứ, dù là một việc nhỏ; khi làm tốt công việc, chúng ta cũng đang làm cho giáo xứ thăng tiến và phát triển. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết làm tốt công việc của mình để làm sáng danh Chúa và mang lại ích lợi cho mọi người.

Lời nguyện chung và dâng tiến lễ vật do các bạn nhóm Thiện Chí dâng lên Chúa cách trang nghiêm, giúp mọi người thêm phần sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha sở thay mặt cộng đoàn gửi lời cám ơn nhóm Thiện Chí, trong thời gian qua, đã nhiệt tình hy sinh giúp giáo xứ. Xin gửi lời cám ơn tới gia đình các anh đã động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các anh giúp giáo xứ. Mong các anh tiếp tục cộng tác để giáo xứ chúng ta ngày càng trở thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00.

Gx. Tân Đông: BM nhóm "Thiện Chí"