Nước Trời Vĩnh Cửu

 

 

“Anh em không thể
vừa làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi Tiền Của được”

 (Lc16,13)

 

Chúa phán dạy: con người không thể
Vừa làm tôi Chúa lẫn tiền tài
Nhưng Người khen quản gia lanh chai
Biết ứng phó khi phải thôi việc

Ông khôn khéo lẹ làng nhất quyết
Dùng sức mình vắt kiệt thời gian
Một lát nữa thật sẽ muộn màng
Lỡ cơ hội rồi ra tay trắng

Ông nhìn thẳng vào trong thực tế
Vì biết mình chẳng thể nuôi thân
Nên tìm mua bạn hữu xa gần
Phòng đến lúc phải cần đến họ

Chúa bày tỏ cho con ánh sáng
Dùng bạc vàng của cải trần gian
Cả sự sống con người Chúa ban
Để tìm kiếm cho được Nước Chúa

Điều kỳ diệu con người có thể
Dùng của đời giả dối chóng qua
Tậu Nước Trời Vĩnh Cửu cao xa
Hơn giá trị la đà mặt đất

Trong thế giới tôn thờ vật chất
Chỉ mình Người Sự Thật kính yêu
Đấng Hằng Sống thống lĩnh mọi điều
Là Thiên Chúa con thờ Duy nhất

Con tìm Chúa dốc toàn sinh lực
Làm tôi Người phục vụ dấn thân
Đức Giêsu hiện diện dưới trần
Trong kẻ nghèo ẩn náu thi ân.