Thư mời tham dự Thánh lễ nhận xứ Chính Tòa |

Thư mời tham dự Thánh lễ nhận xứ Chính Tòa

WGPSG -- Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã bổ nhiệm Cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân làm cha sở nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sàigon, với trọng trách trùng tu ngôi thánh đường cổ kính 136 năm tuổi đang xuống cấp hết sức nghiêm trọng, đồng thời xây dựng nhà xứ mới của nhà thờ Chính Toà. Đây là một công việc hết sức phức tạp và vô cùng nặng nề, nên Cha Tổng Đại diện mời quý cha và quý tu sĩ đến hợp dâng Thánh lễ và thêm lời cầu nguyện cho ngài, để ngài có thể chu toàn một cách tốt đẹp bổn phận Đức Tổng Phaolô đã giao. Sau đây là nội dung thư mời: